МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР

АДРЕС: ул. Симеон Велики 135, ет. 3, стая 308
Младежки дом - Силистра

Телефон: 086 821 783
Факс: 086 824 413
e-mail: nch.dorostol@gmail.com

 

Национален литературен конкурс „Път към безкрая"

Краен срок: 15 април 2015 г. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на младите хора, да им даде възможност да споделят отношението си към екзистенциалните проблеми чрез изразните средства на родния език.

МИКЦ Силистра организира ТРЕНИНГ

М И К Ц - С И Л И С Т Р А, 2015
Т Р Е Н И Н Г
„РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И КУЛТУРА”

Замисъл:

Тренинг на тема: „РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И КУЛТУРА”

М И К Ц - С И Л И С Т Р А, 2015
О Р Г А Н И З И Р А     Т Р Е Н И Н Г
„РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И КУЛТУРА”

Замисъл:

Какво исках да знам за работата, когато бях на 20

Човек се учи от грешките си, а умният човек – от грешките на другите

Международен ден на щастието

За трета поредна година на 20 март се отбелязва Международния ден на щастието. Датата е избрана през юни 2012 година от Общото събрание на ООН. "Преследването на щастието е фундаментална човешка цел", се казва в резолюцията, приета от ООН.

Ученически конкурс за рисунка, есе и разказ "Дъга на толерантността" - Силистра

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА

ТЕМИ ЗА 2015 ГОДИНА:

Syndicate content