МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР

АДРЕС: ул. Симеон Велики 135, ет. 3, стая 308
Младежки дом - Силистра

Телефон: 086 821 783
Факс: 086 824 413
e-mail: nch.dorostol@gmail.com

 

Празник "Парад на хвърчилата"

МЛАДЕЖИ и родители се състезаваха в майсторско управление на хвърчила. МИКЦ-Силистра партнира на Фондация"Човек, природа, здраве", ОДК и ОУ"Ив.Вазов" за провеждане на общински празник "Парад на хвърчилата" , на 13 април, на стадион"Доростол" в гр.Силистра.

Деманстрация на придобити нови умения

В практическата част на тренинга младежите демонстрираха предприемаческа компетентност и усвоените умения за търсене и „виждане” на новото.

Тренинг на тема „Развитие на предприемачески умения и култура“

По програма на МИКЦ-Силистра бе проведен тренинг на тема „Развитие на предприемачески умения и култура“, с участие на 20 младежи от Ученическия парламент и студенти от РУ, филиал Силистра.

Национален литературен конкурс „Път към безкрая"

Краен срок: 15 април 2015 г. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на младите хора, да им даде възможност да споделят отношението си към екзистенциалните проблеми чрез изразните средства на родния език.

МИКЦ Силистра организира ТРЕНИНГ

М И К Ц - С И Л И С Т Р А, 2015
Т Р Е Н И Н Г
„РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И КУЛТУРА”

Замисъл:

Syndicate content